Η γνώμη πελατών

Η Phoebe έγραψε:

Καμάλ, Φοιβή, η κορή της και μία φίλη στην Σαντορίνη 2011
Καμάλ, Φοιβή, η κορή της και μία φίλη στην Σαντορίνη 2011

„One of the coolest things I've done so far was to scale the cliffs on Santorini, Greece, where the cataclysmic eruption of Thera about 3500 years ago brought the remarkably sophisticated Minoan civilization pretty well to its end. In 2011 I was traveling on a study tour with geological guide and natural history photographer Tobias Schorr, and my daughter Julia Simmons and her best friend. It was incredible to see, face to face, the massive pumice ejecta of this volcano, interspersed with thick blankets of ancient ash. Nobody could survive that! It changed the climate of the Mediterranean and Aegean, and many argue, most of the western hemisphere. There are some incredible stories about this super-eruption.“

Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1997
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1997
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1998
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1998
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1998
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1998
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1996
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1996
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1996
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1996
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1999
Το γκρουπ στην Σαντορίνη 1999
Το γκρουπ στην Σαντορίνη
Το γκρουπ στην Σαντορίνη