Διπλώματα του Τωβίας Σώρρος

Πως ξεκίνησε ο Τωβίας Σώρρος την καριέρα του στον τουρισμό

Το γερμανικό διπλώμα ξεναγού του Τωβίας Σώρρος
Το γερμανικό διπλώμα ξεναγού του Τωβίας Σώρρος
Τα πρακτικά του Τωβίας Σώρρος στο νομικό τμήμα του tour operator BDS στο Βερολίνο
Τα πρακτικά του Τωβίας Σώρρος στο νομικό τμήμα του tour operator BDS στο Βερολίνο
Διπλώμα για τις πρώτες βοηθείες
Διπλώμα για τις πρώτες βοηθείες